top of page

O SÍLE HLASU

Logo síly hlasu

Hlas je zrcadlem vnitřního světa.

Síla hlasu je o cestě k osobnímu rozkvětu,

o probuzení hlasu uvnitř nás, který se chce pravdivě vyjádřit, osvobodit, mluvit, zpívat, tančit, být vyslyšen.

PŘÍBĚH

Jak začala má cesta k hlasovému zvučení?

​Již delší dobu jsem v sobě cítil touhu zdokonalit své vyjadřování a svůj zpěv. Poprvé jsem se tak přihlásil na hlasový workshop. To, že se pro mě toto setkání stane transformačním zážitkem, jsem neměl ani tušení. Po jeho absolvování jsem cítil klid, harmonii, dosednutí do sebe, byl jsem šťastný, spokojený, víc sám sebou. Tehdy také přišlo ohromné: „WOW, to je něco. Dlouhou jsem se takto necítil. Je ve mně něco ukrytého, co stojí za to objevit.

Lev a dítě ve svobodném sebevyjádření

Následně jsem se přihlásil na dvouletý výcvik „Open Voice - Otevřete svůj hlas“, brazilské učitelky Komaly De Amorin, kde se mi podařilo díky této metodě a spontánnímu zpěvu něco opravdu zázračného. Něco co jsem si na začátku nedovedl vůbec představit.

Najednou jsem začal více vnímat sám sebe, to co chci a potřebuji a to komunikovat ven. Naučil jsem se rozpoznávat pocity a emoce, které jsem prožíval, a do té doby jsem si s nimi neuměl poradit jinak než je potlačovat. Potlačení svých emocí mi však do života spokojenost nepřinášelo.

Potlačení emocí a necitlivost

Díky uvědomování svých pocitů a potřeb jsem zjistil, že v zaměstnání šéfové překračují mé hranice a to se mi nelíbilo. Poprvé jsem byl schopen ozvat se a říci NE, tohle se mi nelíbí a jednat o změně. Některé věci se od té doby zlepšily, ale celkově to zůstalo stejné. Já jsem se díky práci na sobě posunul a změnil, oni ne. Zjistil jsem, že to co dělám, mne nenaplňuje a rozhodl jsem se odejít.

Otevřením hlasu se zároveň otevřela nová kapitola mého života. Začal jsem žít svobodně a dělat, to co je mojí vášní a posláním. Podporovat ostatní na jejich životní cestě ve vyjádření svého plného potenciálu. Zjistil jsem, že hlas je nejmocnějším nástrojem, jak můžeme se sebou pracovat. Hlas je zvuk, vibrace. Vibrace je podstatou vesmíru.

Otevření hlasu a spontánní zpěv lektora

To, co jsem se naučil, propojuji v praxi s předchozími zkušenostmi a předávám dále formou kurzů, workshopů a individuálních setkáních.

HLASOVĚ ZVUKOVÉ LADĚNÍ

Použijte svůj hlas a skrze jeho vibraci nalaďte sami sebe.

Hlasově zvukové ladění a vibrace hlasu

Tělo je náš nejlepší vibrační nástroj, pokud ho umíme správně používat. Víme-li jaké části uvolnit a jaké napnout, stane se náš hlas znělou hudbou.

Hlasově zvukové ladění vychází z metody Open Voice vytvořenou brazilskou lektorkou Komalou de Amorin. Jedná se o celostní způsob jak můžeme pracovat sami se sebou, vracet se do svého středu a zlepšovat kvalitu svého života.

Při práci s hlasem aplikuji tuto metodu na následující tři oblasti.

TŘI OBLASTI

Pár meditace

Hlasové zvučení je způsob, kdy pomocí hlasu vytváříme zvukové vibrace, jež působí na naše tělo a nervový systém harmonizujícím účinkem...

Zpěvák

Spontánní zpěv je hlasové projevení sebe sama v daném okamžiku. Projevení toho, co právě prožíváme ve

svém vnitřním světě. Člověk se v tu chvíli stává...

Řečník a jeho autentický projev

Mluvený projev je autentické hlasové sebevyjádření, kdy sdílíme a komunikujeme své myšlenky, pocity, potřeby jasně, otevřeně a sebevědomě...

SEDM ÚROVNÍ

Země
Příprava základny kořeny

Vybudováním pevné základny, vytvoříme kapacitu pro další zvuky.

V této úrovni společně prozkoumáme nejnižší tóny a objevíme stabilitu zvuku. Posílíme dech a dodáme, našemu hlasu zklidnění, stálost.

Voda
Spojení s pohybem života

Vneseme do zvuků energii pocitů a emocí, to hlasu dodá dynamiku a živost.

Budeme zde zkoumat celou škálu pocitů, emocí a jejich vlivu na náš hlas. Vítáme všechny emoce od vzteku, přes smutek, po potěšení a radost.

Oheň
Aktivace vnitřní síly  sebevědomí

Aktivujeme naší vnitřní sílu a autoritu, která dodává zvukům hlasitost a přímost.

Získáte prožitek jaké to je být hvězdou, mít prostor jen pro sebe a zářit. Váš hlas získá na přitažlivosti, radostnosti, sebevědomí, důrazu a ostrosti!

Vzduch
Přijetí a krása srdce

Rozšíříme zvuky o jemnost, cit, ztišení, laskavost, vnitřní úsměv a prostor.

Uvědomíme si oblast čisté lásky, kde přijímáme sami sebe, vnímáme krásu, harmonii, soucit, rovnováhu v dávání a přijímání.

Zvuk
Svoboda v sebevyjádření

Prohloubíme naše znalosti a přejdeme do úrovně plného svobodného sebevyjádření.

Propojíme vysoké tóny s nízkými, zpracujeme naše překážky a přesvědčení. Tím hlas získá na svobodě, čistotě, jasu a lehkosti.

Světlo
Vnitřní zrak a intuice

Pochopíme celé souvislosti a otevřeme hlas těm nejvyšším frekvencím.

Uvidíme nadhled,  prozkoumáme naše vnímání a citlivost na jemné podněty a rozdíly, náš vnitřní zrak a představivost.

Ticho
Vědomí a sebepoznání

Poznáme prostor ticha, ze kterého se zvuky rodí a do kterého odcházejí a zanikají. Je to prostor prázdnoty, jednoty a potenciálu plnosti všech zvuků.

Nasloucháme tichu mezi zvuky a uvědomujeme si jakou odezvu v nás vyvolávají. Ticho bereme jako součást života, jež dodává hlasu místo pro odpočinek, nádech a regeneraci. Ticho přináší klid, prostor pro sebepoznání a uvědomování si sebe i jednoty kolem nás.

bottom of page